fb 
BiG Classic
O Firmie


"...W głosach Artystów - prestiż Agencji..." - Bogdan Waszkiewicz
BIG Classic Waszkiewicz Spółka Jawna
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, pod numerem 0000223077
 
Najbliższe wydarzenia